Newton senior Micaela Sciarrotta battles for
>> Order Newton Daily News photo reprints <<